8. mart

Naše učenice ispred Vijeća učenika su napravile prezentaciju za 8. mart - Dan žena.