Uprava škole
DIREKTOR

Direktor: Ševal Dudević

ŠKOLSKI ODBOR

ŠKOLSKI ODBOR

Predsjednik (Ministarstvo): Edina Subašić
Član (Općina): Zada Velić
Član (Uposlenik): Jasmina Hasanović
Član (Uposlenik): Mersija Čelik
Član (Roditelj): Hrga Gabrijela
Član (Roditelj): Tanović Fahrudin
Član (Roditelj): ???