DAN PLANETE ZEMLJE-POSJETA NAŠIH UČENIKA KOMPANIJI CIBOS

Naši učenici su povodom obilježavanja Dana planete Zemlje 22.4. posjetili kompaniju CIBOS u Sarajevu, koja se bavi reciklažom i na taj način doprinosi očuvanju naše okoline. U tu svrhu ZEOS eko-sistem d.o.o. je zajedno sa partnerom C.I.B.O.S. d.o.o., a u okviru završetka projekta Mali ambasadori okoliša, napravio malu ekskurziju na reciklažno dvorište Ilijaš, za devet zainteresiranih učenika naše škole, koji su prošli kroz interaktivnu prezentaciju i kviz znanja uz maskotu, a nakon toga i pregled cjelokupnog procesa obrade otpada na reciklažnom dvorištu. Čitav projekat je završen uz druženje, slatkiše i diplome, gdje su maleni ambasadori okoliša imali priliku razgovarati o stečenom znanju. Učenici naše škole su u toku projekta sakupili preko 5.000 kilograma otpada. U galeriji pogledajte kako su uživali prilikom posjete.