Donacija Vijeća roditelja

Vijeće roditelja naše škole doniralo je vrijednu donaciju za nabavku knjiga za školsku biblioteku. Bibliotečki fond je obogaćen sa 167 knjiga školske lektire. Time je našim učenicima olakšan pristup obaveznim lektirnim naslovima. Zahvaljujemo Vijeću roditelja na humanosti i podršci.