Edukacija nastavnica i nastavnika razredne nastave prvog i drugog razreda za predmet Informatika

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pokrenulo je niz aktivnosti u oblasti unapređenja kvalitete obrazovanja, među kojima je i „Edukacija, stručno osposobljavanje i usavršavanje nastavnika“.

U Centru za obrazovanje i poduzetništvo Kantona Sarajevo održana je edukacija nastavnika i nastavnica rezredne nastave za prvi i drugi razred za predmet Informatika.

Cilj je osposobiti nastavnice i nastavnike razredne nastave za korištenje hardvera i softvera putem e-učionica u realizaciji nastavnih sadržaja iz NPP-a iz predmeta Informatika.

Značaj edukacije je i poticanje inovativne pedagogije, razvoj i usavršavanje nastavnika i osiguravanje korištenja IKT-tehnologija u pripremi i održavanju nastave.