Nasilje nije hrabrost

“Nasilje nije hrabrost“ poručili su učenici, učesnici trećeg  susreta kampanje, koju je organizirao Savjet sigurnosti Općine Novi Grad za provedbu Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2017-2019.

U Osnovnoj školi "Osman Nuri Hadžić"  u srijedu 10.05.2017. godine učestvovalo je 500 učenika ove i škola "Skender Kulenović",  „Ćamil Sijarić“, „Aleksa Šantić“,  kao i Dječijeg hora "Palčić".

S obzirom na činjenicu da je nasilje sve više prisutno među maloljetnicima i generalno u društvu, cilj kampanje je animirati i uključiti što veći broj naše djece da se bave radom iz oblasti kulture i umjetnosti, probuditi njihova pozitivna razmišljanja, podstaći ih da se druže, razgovaraju, šire ljubav i prijateljstvo i da svi zajedno kažu nasilju NE.

U implementaciju Akcionog plana aktivno su uključeni i pripadnici Treće policijske uprave.