NAŠIM UČENICIMA, NJIHOVIM RODITELJIMA I UPOSLENICIMA ŠKOLE SRETNI NASTUPAJUĆI BLAGDANI !