OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo učenike da će se nastava, prema izmjenama školskog kalendara za 2019/2020. godinu, u srijedu 03.06.2020. odvijati prema rasporedu od PETKA.

Direktor škole
Ševal Dudević