Obavještenje o organizaciji nastave za period od 23.10.2020. godine do 06.11.2020.