OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE I UČENIKE !

PREMA ŠKOLSKOM KALENDARU ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU, PREDVIĐEN JE PROLJETNI RASPUST ZA UČENIKE U PERIODU OD 30.03-07.04.2019.GODINE.

REDOVNA NASTAVA ZA UČENIKE POČINJE 08.04.2019.GODINE PO SLJEDEEĆEM RASPOREDU:

* I SMJENA (II, IV, VI i VIII RAZREDI)

* II SMJENA (I, III, V, VII i IX RAZREDI)

NAPOMENA:U NAVEDENOM PERIODU, PRODUŽENI BORAVAK RADI PO USTALJENOM RASPOREDU.

NAŠIM DRAGIM UČENICIMA ŽELIMO DOBRO ZDRAVLJE I UGODAN ODMOR !

DIREKTOR

Ševal Dudević