OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE I UČENIKE!

PREMA ŠKOLSKOM KALENDARU ZA ŠKOLSKU 2019/2020.GODINU, NASTAVA U DRUGOM POLUGODIŠTU POČINJE 29.1.2020.GODINE.

NASTAVA ĆE SE ODVIJATI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

· PRVA SMJENA: II, IV, VI i VIII razredi

· DRUGA SMJENA: I, III, V, VII i IX razredi

Napomena: Produženi boravak će raditi prema ranije utvrđenom rasporedu, od 29.1.2020.godine.

DIREKTOR

Ševal Dudević