OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE I UČENIKE-ŠKOLSKA 2018./2019.

Poštovani roditelji i dragi učenici !
Prvi dan školske 2018/2019. godine je 03.09.2018.godine.
U školskoj 2018/2019.godini doći će do značajnih promjena u organizaciji nastavnog procesa iz sljedećih razloga:
• Značajno se povećao ukupan broj učenika. U ovoj školskoj godini upisali smo 5 odjeljenja prvog razreda. Broj odjeljenja sa 27 povećao se na 31 odjeljenje, a ukupan broj učenika sa 717 na 780.
• Izmjenom Nastavnih planova i programa uvedena je informatika od prvog razreda, tako da smo morali obezbijediti elektronsku učionicu za realizaciju NPP iz tog predmeta za niže razrede.
• Škola organizuje produženi boravak za učenike nižih razreda, a za uspješan cjelodnevni boravak neophodno je obezbijediti više prostorija.
• Učenici nižih razreda dijele učionice. Da bi učionice bile uredne i čiste, morali smo napraviti pauzu od jednog školskog časa između smjena.
Iz gore navedenih razloga, od ove školske godine, učenici prvog razreda će realizovati nastavni proces po smjenama kao i svi ostali razredi. Nastava će se realizovati na sljedeći način:
1. Niži razredi (od I do IV razreda):
• Prva smjena: I i III razred- od 08:00 sati
• Druga smjena: II i IV razred- od 12:25 sati
2. Viši razredi(od V do IX razreda):
• Prva smjena: V, VII i IX razred- od 08:00 sati
• Druga smjena: VI i VIII razred- 11:35 sati
Napomena:U toku školske godine, svi učenici, sedmično mijenjaju smjene
* Spisak učenika prvog razreda po odjeljenjima i imena učiteljica koje će ih učiti, biće objavljen na oglasnoj ploči škole 31.08.2018.godine.
RASPORED ČASOVA ZA PRVI DAN ŠKOLE:
• Učenici III, V, VII i IX razreda- u 08:00 sati
• Učenici II, IV, VI i VIII razreda- u 09:30 sati

• SVEČANI PRIJEM PRVAČIĆA- U 11:00 SATI

Našim poštovanim roditeljima i dragim učenicima želimo dobro zdravlje, sretnu i uspješnu školsku 2018./2019. godinu !
DIREKTOR
Ševal Dudević