OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE KOJI ŽELE SVOJU DJECU UPISATI U PRODUŽENI BORAVAK:

ZAJEDNIČKI RODITELJSKI SASTANAK ODRŽAT ĆE SE U ČETVRTAK, 30.08.2018. GODINE U PROSTORIJAMA ŠKOLE U 18:00 SATI. RODITELJI ĆE DOBITI SVE POTREBNE INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA CJELODNEVNI BORAVAK UČENIKA U PRODUŽENOM BORAVKU, KAO I MOGUĆNOST PREUZIMANJA UGOVORA KOJE ĆE POPUNITI I VRATITI U SEKRETARIJAT ŠKOLE 03.09.2018. GODINE.
• RODITELJI KOJI NISU U MOGUĆNOSTI DOĆI NA RODITELJSKI SASTANAK, POTREBNO JE DA SE JAVE U SEKRETARIJAT ŠKOLE, NAJKSNIJE DO PETKA 31.08.2018.GODINE, PODNESU ZAHTJEV DA ĆE NJIHOVO DIJETE BORAVITI U PRIDUŽENOM BORAVKU I PREUZMU DVA PRIMJERKA UGOVORA .
• RODITELJI, OD PONEDJELJKA 27.08.2018.GODINE, PRIMJERAK UGOVORA MOGU PREUZETI ONLINE NA NAŠOJ WEB STRANICI.
• PRODUŽENI BORAVAK SA RADOM POČINJE OD 03.09.2018.GODINE U PERIODU OD 07:00 do 17:30 SATI.
• CIJENA ZA CJELODNEVNI BORAVAK PO UČENIKU IZNOSI 200,00 KM. ZA DVA UČENIK IZ ISTE PORIODICE, CIJENA SE UMANJUJE ZA 30,00 KM PO UČENIKU.
• SVE DRUGE OBAVEZE IZMEĐU RODITELJA I ŠKOLE BIĆE REGULISANE UGOVOROM.
• DA BISMO OD 03.09.2018.GODINE OBEZBIJEDILI DOVOLJAN BROJ OBROKA ZA DJECU, DOVOLJAN BROJ NASTAVNOG KADRA KOJI ĆE RADITI SA DJECOM, JOŠ JEDNOM , MOLIMO SVE RODITELJE DA NA VRIJEME PRIJAVE BORAVAK SVOJE DJECE U PRODUŽENOM BORAVKU.

S poštovanjem,
DIREKTOR
Ševal Dudević