Okvirni sporazum-pripremanje hrane za Produženi boravak.