PRODUŽENI BORAVAK-UGOVOR ZA 2021/2022. ŠKOLSKU GODINU

NAPOMENA:
Krajnji rok za prijavu je ponedjeljak, 30.8.2022. godine, do 14 sati. Prijave i ugovore predati pomoćniku direktora, kancelarija broj 3.