Radionice na prevenciji vršnjačkog nasilja i prevenciji zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama za učenike devetih razreda

U saradnji s policajcima za rad u zajednici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u našoj školi su 21.3., 22.3. i 23.3.2022.godine održane radionice na prevenciji vršnjačkog nasilja i prevenciji zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama za učenike devetih razreda.