SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA

11.SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2019/2020. godinu održana dana 14.02.2020.godine.
Dnevni red:
1.Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2.Upoznavanje članova Nastavničkog vijeća sa mobilnim stručnim timom i asistentima u nastavi
3.Prijedlog članova Komisije za prijem prvačića -šk.2020/2021.godine
4.Pripreme za obilježavanje Dana nezavisnosti
5.Pripreme za obilježavanje Dana škole
6.Škola u prirodi za učenike 4.razreda(usvajanje IPP i Etičkog kodeksa)
7.Realizacija Škole skijanja za učenike 6.razreda
8.Općinska takmičenja-kalendar takmičenja, smotri idrugih manifestacija za školsku 2019/2020.godinu
9.Projekat Općine Novi Grad-Vannastavne sportske i predmetne aktivnosti u drugom polugodištu školske 2019/2020.godine
10.Prijedlog za usvajanje IPP-a za učenicu Doru Ljiljanić
11.Prijedlog Komisije za ocjenjivanje, napredovanje i sticanje stručnih zvanja odajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika -djelimičnih ocjena o radu bivših uposlenica za Čorbo Fatimu, Demirović Selmu i prijedlog ocjene o radu za Spiljak Almu.
12. Određivanje mentora za pripravnicu Đozo Hanu preko JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo
13. Tekuća pitanja

10.SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2019/2020. godinu održana dana 06.02.2020.godine. Dnevni red sjednice:
1.Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2.Razmatranje zahtjeva roditelja Affana Arapovića učenika IX razreda za pohađanje nastave na daljinu zbog teže tjelesne povrede
3.Molba za odustvo sa nastave učenici Bajramović Rejni
4 .Tekuća pitanja

9. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2019/2020. godinu održana dana 22.01.2020.godine. Dnevni red sjednice:
1.Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2.Razmatranje i usvajanje realizacije GPR-a za I polugodište školske 2019/2020.godine
3.Prijedlog za usvajanje Okvirnog plana pismenih provjera znanja učenika za II polugodište školske 2019/2020.godine
4.Usvajanje IPP-ova
5. Tekuća pitanja

8. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2019/2020. godinu održana je dana 08.01.2020. godine. Dnevni red sjednice:
1.Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2.Realizacija NPP na kraju I polugodišta školske 2019/2020. godine
3.Prijedlog za usvajanje uspjeha učenika u učenju I vladanju na kraju I polugodišta školske 2019/2020.godine
4.Analiza izostanaka učenika na kraju I polugodišta školske 2019/2020.godine
5. Tekuća pitanja

7. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2019/2020. godinu održana je dana 04.12.2019. godine. Dnevni red sjednice:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Prijedolog za usvajanje Pravilnika o radu stručnih organa u JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“
3. Prijedlog za promjenu mentora za pripravnicu Azru Islamagić Mulahmetović za predmet Društvo (Kultura) Religija
4. Prijedlog za odsustvo sa nastave za: Siručić Merjem, Nadiju Pozder, Hanan Hadžibajrić i Sibel Hadžibajrić
5. Tekuća pitanja

6. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2019/2020. godinu održana je dana 07.11.2019. godine. Dnevni red sjednice:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Realizacija Nastavnog plana i programa za period septembar-oktobar
3. Kontinuitet ocjenjivanja I mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada
4. Redovnost pohađanja dopunske nastave
5. Uključenost učenika u slobodne aktivnosti i dodatnu nastavu
6. Analiza izostanaka učenika sa nastave
7. Tekuća pitanja

5. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2019/2020. godinu održana je dana 25.10.2019. godine. Dnevni red sjednice:
1.Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2.Upoznavanje članova Nastavničkog vijeća sa Prigovorom roditelja Topalović Nejre i Topalović Amira na rad nastavnika Mehe Macića
3.Upoznavanje članova Nastavničkog vijeća za izvođenje Instruktivne nastave za učenika Hanjalić Aziza
4.Smjernice za pristupanje u slučaju nasilja nad djecom u BiH
5.Tekuća pitanja

4. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2019/2020. godinu održana je dana 24.09.2019. godine. Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Izvještaj o realizaciji završenog pripravničkog staža za Sanelu Hrlović
3. Tekuća pitanja

3. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2019/2020. godinu održana je dana 20.09.2019. godine. Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Prijedlog za usvajanje Godišnjeg programa rada za školsku 2019/2020. godinu
3. Izvještaj o realizaciji ekskurzije za učenike devetih razreda
4. Vannastavne aktivnosti za školsku 2019/2020. godinu, stručni aktivi
5. Prijedlog za formiranje stručnih timova
6. Izvještaj o realizaciji završenog pripravničkog staža za Anelu Čolić
7. Molba za izostanak sa redovne nastave
8. Tekuća pitanja

2. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2019/2020. godinu održana je dana 05.09.2019. godine. Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Prijedlog za usvajanje plana pismenih provjera znanja za prvo polugodište školske 2019/2020. godine
3. Tekuća pitanja

1. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2019/2020. godinu održana je dana 29.08.2019. godine. Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Realizacija Nastavnog plana i programa na kraju školske 2018/2019. godine
3. Izvještaj uspjeha o učenju i vladanju na kraju škoslke 2018/2019. godine
4. Izvještaj o realizaciji GPR na kraju školske 2018/2019. godine
5. Prijedlog za usvajanje rasporeda časova za školsku 2019/2020. godinu
8. Prijedlog za usvajanje EMIS odgovorne osobe i voditelja elektronskog dnevnika
9. Donošenje odluke o realizaciji ekskurzije te usvajanje etičkog kodeksa i određivanje vođe puta za školsku 2019/2020. godinu
10. Upoznavanje Nastavničkog vijeća sa pravilnicima
11. Tekuća pitanja-određivanje mentora za pripravnike

19. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2018/2019. godinu održana je dana 22.08.2019. godine. Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Izvještaj o realizaciji završenog pripravničkog staža za Aldinu Kadrić i Zerinu Raščić-Kadrić
3. Tekuća pitanja

18. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2018/2019. godinu održana je dana 26.06.2019. godine. Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Izvještaj komisije za ocjenjivanje, napredovanje i sticanje stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“ i prijedlog za sticanje zvanja mentora
3. Tekuća pitanja

17. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2018/2019. godinu održana je dana 24.06.2019. godine. Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Realizacija Nastavnog plana i programa
3. Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju drugog polugodišta školske 2018/2019. godine
4. Realizacija Godišnjeg programa rada školena kraju II polugodišta školske 2018/2019. godine
5. Izvještaj o realizaciji interne i eksterne evaulacije znanja za školsku 2018/2019. godinu
6. Izvještaj o realizaciji eksterne mature za IX-e razrede
7. Izvještaj o realizaciji izleta i Škole u prirodi
8. Prijeldlog za usvajanje članova komisije za podjelu V-ih razreda
9. Tekuća pitanja

16. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA za školsku 2018/2019. godinu održana je dana 18.06.2019. godine. Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Realizacija Nastavnog plana i programa
3. Analiza uspjeha učenika 1. i 9. razreda u učenju i vladanju na kraju drugog polugodišta školske 2018/2019. godine