„ŠKOLA SKIJANJA“

Realizacija projekta „Škola skijanja“ za sve učenike šestog razreda osnovne škole u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo započela je u srijedu 7.02.2018. godine na Igmanu. U prvoj grupi su učenici naše škole, razred VI-1 u pratnji nastavnika Bezdrob Sanjina.
Kako bi učenicima olakšali da savladaju tehnike skijanja, pripremljen je priručnik pod nazivom „ Skijanje za djecu“ , koji daje jasne i kratke upute i savjete za kvalitetnije i efikasnije skijanje na planinanam. On je ujedno i poklon svim učenicima koji uče skijati.