VAŽNA OBAVJEŠTENJA ZA UČENIKE I RODITELJE !

1. ORGANIZACIJA POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA ZA UČENIKE ŠESTOG(VI) RAZREDA :
• PRIPREME: 21,22 i 23.08.2017.GODINE OD 10:00 do 13 SATI
• PISMENI DIO ISPITA: 24.08.2017.GODINE U 10:00 SATI
• USMENI DIO ISPITA: 25.08.2017.GODINE U 10:00 SATI

2. PRODUŽENI BORAVAK:
• PRIPREMNI, ZAJEDNIČKI RODITELJSKI SASTANAK ZA SVE RODITELJE (od I do IV razreda) KOJI SU ZAINTERESOVANI ZA BORAVAK NJIHOVE DJECE U PRODUŽENOM BORAVKU ODRŽAT ĆE SE 28.08.2017.GODINE U 18:00 SATI U PROSTORIJAMA ŠKOLE

3. EKSKURZIJA ZA UČENIKE IX RAZREDA:
• RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE ČIJA ĆE DJECA PUTOVATI U NEUM , ODRŽAT ĆE SE 05.09.2017.GODINE U 17:30 SATI
• MOLIMO RODITELJE DA NA VRIJEME PRIPREME PUTOVNICE/PASOŠE ZA SVOJU DJECU JER U SUPROTNOM NEĆE MOĆI IĆI NA EKSKURZIJU.

DIREKTOR
Ševal Dudević