VAŽNO OBAVJEŠTENJE-PRODUŽENI BORAVAK-UGOVOR!!!

Produženi boravak počinje sa radom od 05.10.2020.godine.
Molimo zainteresovane roditelje da preuzmu ugovore(u dva primjerka), popune i dostave u sekretarijat škole najkasnije do petka, 02.10.2020.godine do 12 sati.
Roditelji ugovore mogu preuzeti i u prostorijama škole, popuniti i predati u sekretarijat škole.