BAZAR-RAZMJENA UDŽBENIKA

OBAVJEŠTAVAMO UČENIKE I RODITELJE DA ĆE SE BAZAR (RAZMJENA UDŽBENIKA) ODRŽATI U UTORAK, 15.08.2017.GODINE U PROSTORIJAMA ŠKOLE U TERMINU OD 18:00 DO 19:00 SATI.

DIREKTOR
Ševal Dudević