DJECA KAO MALI AMBASADORI OKOLIŠA

U periodu od 28.11.2019 – 14.09.2021. godine nosioc projekta C.I.B.O.S. d.o.o. u saradnji sa partnerom ZEOS eko-sistem d.o.o. je organizovao ekološko edukativni projekat u oblasti zaštite okoliša i pravilnog odlaganja otpada.
Cilj projekta bio je razvoj ekološke svijesti najmlađih učesnika našeg društva, učenika Osnovne škole Osman Nuri Hadžić, kroz angažman djece i njihov zajednički rad uz radionice i praktične primjere reciklaže.
Zahvaljujući svojim učenicima i njihovom angažmanu Osnovna škola Osman Nuri Hadžić je osvojila nagradu za predati otpad u vrijednosti od 1.200 KM, koje će biti utrošene za potrebe škole i dobrobit djece, a razred koji je sakupio najveću količinu otpada je osvojio poklon bon od 1.000 KM. Poklon bon za učenike je obezbijedio nositelj projekta C.I.B.O.S. d.o.o., koji je izvršio i otkup sakupljenog otpada.
O projektu
Naziv projekta: Mali ambasadori okoliša
Trajanje projekta: 28.11.2019. – 14.09.2021. (22 mjeseca)
Nositelj projekta: CIBOS d.o.o.
Partner projekta: ZEOS eko-sistem d.o.o.
Učesnik: Osnovna škola Osman Nuri Hadžić
Angažovanih učenika: 895
Sakupljena količina otpada: 4.567 kg
Sakupljena količina e-otpada: 820 kg

Realizovane aktivnosti
1. Prezentacija za učitelje u Osnovnoj školi Osman Nuri Hadžić
2. Edukacija za učenike
3. Sakupljanje i evidencija e-otpada
4. Izrada informativnog vide-a
5. Postavljanje infrastrukture (palete i kontejneri za otpad)
6. Posjeta reciklažnom dvorištu CIBOS za Dan planete Zemlje 22.04.2021. godine
7. Završetak projekta uz maskotu i dodjela nagrada

Rezultati projekta
Najviše sakupljene količine otpada:
1. Papir 2.660 kg
2. Željezo 1.693 kg
3. Elektronski otpad 820 kg

Najviše otpada je sakupio:
1. Razred VII – 1 (3.123 boda)
2. Razred III – 2 (2.295 bodova)

Doprinos široj zajednici
Realizacija projektnih aktivnosti sa ciljem doprinosa lokalnoj zajednici i zaštiti okoliša, predstavljaju imperativ svim kompanijama, institucijama i udruženjima, koji kroz svoj rad ili kanale informisanja mogu angažovati veliki broj učesnika. Podrška od strane medija u prenosu važnih informacija je također vrlo važna, sa aspekta izgradnje svijesti stanovništva, sa obzirom da se problem stvaranja i nepravilnog odlaganja otpada najbolje rješava na izvoru njegovog nastanka, a to su domaćinstva.
Koristeći pravilne kontejnere, uslugu besplatnog zbrinjvanja elektro otpada koju pruža operater ZEOS eko-sistem sa svojim partnerima poput C.I.B.O.S.-a, građani osiguravaju čistu budućnost i povećavaju kvalitet života u životnoj sredini bez otpada.
Uvijek trebamo imati na umu da otpad predstavlja resurs i sirovinu, koja se može obraditi i u konačnici putem reciklaže ponovno iskoristiti za novu svrhu, čuvajući na taj način vrlo ograničene i važne resurse naše planete Zemlje.

Sve lokacije e-kontejnera, za e-otpad, građani mogu pronaći na karti putem stranice www.zeos.ba