EDUKACIJA ZA NASTAVNIKE

U prostorijama naše škole, u četvrtak, 9. januara 2020. godine održana je edukacija za nastavno osoblje. Edukatori su bili: Arijana Osmanagić Štukan i Senaida Topalović. Sadržaj edukacije:
-Nasilje, intersektorska saradnja i plan brige
-Program sekundarne prevencije i neprihvaltljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama u KS
-Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika, prezentacija materijala za obuku-IPP
-Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika, prezentacija materijala za obuku-IPB