EXSTERNA MATURA ZA IX RAZRED

Informacija o provođenju eksterne mature u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo
U skladu sa članom 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/17, 33/17), u školskoj 2017./2018. godini učenici devetog razreda će polagati eksternu maturu iz nastavnih predmeta: Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, Engleskog jezika i Matematike.
U prilogu se nalaze informacije i termini za polaganje eksterne mature.