„Grad/općina po mjeri djeteta“

Dana 20.novembra 2018.godine učenici predstavnici Vijeća učenika naše škole, Iman Mulaosmanović, Hana Bešlija, Arman Halilović, Dženana Cviko, Nejla Hajdarević i Iman Manov, su prisustvovali manifestaciji povodom promocije projekta „Grad/općina po mjeri djeteta“, u organizaciji Općine Novi Grad Sarajevo.U sklopu manifestacije dodijeljena su i priznanja za učesce i podrsku pomenutog projekta, a nasa učenica Dženana Cviko je dobila priznanje za učesce u istom.