Izazovi roditeljstva u prvom razredu

Stručna saradnica KJU „Porodično savjetovalište“ Fikreta Mulaosmanović-Smajić je 13. i 14.10.2021.godine održala edukativna predavanja za roditelje učenika prvih razreda na temu "Izazovi roditeljstva u prvom razredu ".