Link za Internu evaluaciju

U cilju što kvalitetnijeg pripremanja za proces interne evaluacije, od danas su dostupni i katalozi sa pitanjima koje možete preuzeti sa sljedećeg linka:
Novi link za Internu: https://bit.ly/2pyJIBZ