Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja 27.2. učenici naše škole svojim preformansima ukazali su na ovaj problem.
Pokazali smo da mi jesmo škola bez nasilja i da to želimo i ostati. Pridružili smo se obilježavanju Međunarodnog dana prevencije međuvršnjačkog nasilja u školama, popularno nazvanog Dan ružičastih majica. U školskom holu smo izložili panoe koje smo napravili na radionicama, kao i transparente sa motom svojih odjeljenja. Skoro svi smo bili u ružičastim majicama ili bar s nekim obilježjem u toj boji.