"NAJVEĆA LEKCIJA NA SVIJETU"

NAUČILI SMO „NAJVEĆU LEKCIJU NA SVIJETU“

Ove godine, na Međunarodni dan djeteta, 20.11.2019. godine, u svijetu se obilježava 30 godina Konvencije o pravima djeteta - instrumenta za zaštitu dječijih prava kojeg je ratifikovao najveći broj država. Tim povodom, u sklopu obilježavanja ovog značajnog jubileja, i ove godine se realizuje Najveća lekcija na svijetu - inicijativa za upoznavanje djece iz više od 100 zemalja sa ciljevima održivog razvoja.
Pohvalno je što su se ove godine i djeca Bosne i Hercegovine pridružila globalnoj lekciji, a među njima i učenici naše škole. Oni su u protekla dva mjeseca, kroz lekcije i razne aktivnosti učili kakva je veza između Ciljeva održivog razvoja i prava djeteta.
Naši učenici zajedno sa svojim nastavnicima su pokušavali zamisliti budućnost u kojima će sva dječija prava biti ostvarena a budućnost zagarantovana.
Da žele budućnost ove planete, na kojoj neće biti gladnih i ugroženih, oni su pokazali kroz niz različitih aktivnosti. Nosili su hranu u Narodnu kuhinju Caritas, voće u Dom za stare i iznemogle osobe, sadili drveće, čistili parkove, propagirali nošenje cekera umjesto najlon kesa, ukazivali na prednost vožnje biciklima umjesto automobila itd.
Moglo bi se reći da su im nastavnici ispredavali „Najveću lekciju na svijetu“, a oni joj udahnuli život.

Vođa projekta:
Smilja Mrđa