NAŠI PLANINARI U AKCIJI

Samo što je počela školska godina, a mladi planinari naše škole su već u akciji . U sklopu projekta"Planinarska družina-edukacija kroz planinarsku školu" , boravili su 10.09.2017. na svom trećem pohodu na Trebević, a zatim na dvodnevnom kampovanju 23.-24.9.2017. na „Rudoj Glavi“ kod Goražda. Ovaj projekat koji realizuje PSD „Zlatni ljiljan“, a podržan od općine Novi Grad, promoviše boravak mladih na čistom zraku, čuvanje okoliša te afirmaciju sporta i kulturno- zabavnih aktivnosti.

Učenici iz Sarajeva imali su priliku da obiđu Borovac, nauče ponešto o preživljavanju u planini, uživaju u čarima prekrasnih predjela Rude Glave i druže se.

Nadamo se da će članovi naše „školske družine“ i dalje brojati korake na našim planinama i dobre ocjene u svojim školskim aktivnostima.

VEDRO!