OBAVJEŠTENJE !

Prema Školskom kalendaru za školsku 2017/2018.godinu , u utorak 27.02.2018.godine će se raditi po rasporedu od četvrtka.

DIREKTOR
Ševal Dudević