OBAVJEŠTENJE - PRODUŽENI BORAVAK

Obavještavamo roditelje, koji žele da njihova djeca borave u produženom boravku naše škole, mogu izvršiti prijavu na e-mail produzeniboravak20-21@osonh.edu.ba slanjem popunjene PRIJAVE ZA PRODUŽENI BORAVAK, do 24.8.2020. Link za preuzmanje prijave je ispod ovog teksta.
Roditelji mogu i lično predati prijavu u sekretarijat škole u periodu od 10.8.2020 do 24.8.2020. godine (od 10 do 14 sati). Ukoliko bude redovne nastave i ukoliko Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dozvoli rad produženog baravka, zajednički roditeljski sastanak sa roditeljima čija će djeca, u školskoj 2020/2021. godini boraviti u produženom boravku, održat će se 25.8.2020. godine, u prostorijama škole, u 18:00 sati.