Održana edukacija "Osnove 3D modeliranja i printanja"

U skladu sa aktivnostima koje provodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i nabavkom 3D printera za škole na području Kantona Sarajevo, održana je edukacija pod nazivom “Osnove 3D modeliranja i printanja” za nastavnike tehničke kulture/osnove tehnike i nastavnike informatike.

Edukacija je organizovana u saradnji sa Centrom za obrazovanje i poduzetništvo, te kreativnom agencijom Hive koja je specijalizovana za oblast 3D print tehnologije.

U skladu sa svjetskim zahtjevima tržišta, te trendovima tehnološkog progresa i samog obrazovnog sistema, ova edukacija je veoma značajna, jer je u planu da svaka škola u Kantonu Sarajevo bude opremljena 3D printerima. Takav iskorak je veoma značajan za buduće generacije učenika, kako bi bili spremni za tržište rada i potrebe istog u budućnosti.

Kroz praktičan rad sa softverom za modeliranje i printanje edukacija ima za cilj da nastavnici steknu znanja iz 3D prostornog okruženja, dizajniranja i izrade predmeta pomoću 3D printera.

Danas 3D printanje ima široku primjenu, posebno u auto industriji, mašinstvu, arhitekturi, izradi igračaka, medicini, aeronautici, metalurgiji, modelarstvu i u mnogim drugim granama. Posebnu primjenu ima u medicini gdje korištenjem ove tehnologije doktori spašavaju ljudske živote.