Održana radionica za Vijeće roditelja škole na temu prevencija trgovine ljudima.

Dana 22.3.2022.godine u saradnji s policajcima za rad u zajednici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, održana radionica za Vijeće roditelja škole na temu prevencija trgovine ljudima.