ONLINE NASTAVA!

Dragi učenici,

Znam da ćete biti dobri u procesu rada online nastave. Mogu se desiti nejasnoće ali je bitno da pratite upute od strane nastavnika i razrednika. Pored svojih razrednika za sve nejasnoće možete kontaktirati tim koji čine nastavnica Muratović Fahrija (muratovicfahrija@hotmail.com), nastavnica Kereš Amela (amela_keres@hotmail.com) i nastavnik Tabaković Semir (sema87t@gmail.com).

Online nastava će se provoditi na sljedeći način:

- Učenik je dužan da u zakazano vrijeme, a u skladu sa rasporedom časova, pristupi online nastavi i blagovremeno izvršava zadatke u dogovorenim terminima o kojima ga obavještava razrednik i nastavnik.

- Ukoliko učenik ne pristupi online nastavi u skladu sa rasporedom časova, smatra se da isti nije prisustvovao nastavi.

- Učenik je dužan donijeti opravdanje ukoliko nije prisustvovao online nastavi.

- U slučaju poteškoća prilikom pristupa platformi i online nastavi učenik je dužan kontaktirati gore navedeni tim ili razrednika.

- Učenik koji nema pristup internetu dužan je o tome obavijestiti razrednika.

- Za sve časove koje imate po rasporedu, dobijat ćete zadatke na vaše microsoft platforme i to od 16.3 do 20.3.2020.godine, prva smjena su nepar odjeljenja a druga smjena parna odjeljenja.

- Učenici razredne nastave online nastavu provode shodno ranijem dogovoru.

DIREKTOR ŠKOLE

Ševal Dudević