Početak II polugodišta školske 2017/18.

NASTAVA U DRUGOM POLUGODIŠTU POČINJE 29.01.2018.PREMA RANIJE UTVRĐENOM RASPOREDU
I SMJENA- II,IV,VI i VIII
II SMJENA- III, V,VII i IX
PRVI RAZRED: 8:50

DIREKTOR
Ševal Dudević