PODJELA ĐAČKIH KNJIŽICA:

PODJELA ĐAČKIH KNJIŽICA:

I i II razred – 26.06.2018. godine u 10 sati
III, IV i IX razred – 26.06.2018.godine u 11 sati
V, VI, VII i VIII razred – 26.06.2018.godine u 12 sati

Direktor
Dudević Ševal