Prevencije trgovine ljudima.

Vršnjački edukatori uz podršku pedagoga, realizirali su osam časova (po dva časa u četiri sedma razreda) na temu prevencije trgovine ljudima.