Prva Dječija skupština KS-a: Svakom djetetu omogućiti ista prava

U multimedijalnoj sali Općine Novi Grad je u petak , 6.10.2017. održana prva Dječija skupština KS-a u organizaciji Udruženja "Dajte nam šansu" na kojoj su donesene četiri jasne inicijative i to da se svakom djetetu omogući pravo na obrazovanje bez obzira na status i različitosti, odrastanje u porodici, da se zaštiti od nasilja i da se djeci sa poteškoćama u razvoju olakša pristup javnom gradskom prevozu. Skupštinu je otvorila predsjedavajuća Skupštine KS-a Ana Babić, a potom je vođenje sjednice prepustila predsjedavajućoj Dječije skupštine Medini Kučinar, te njenom zamjeniku Tariku Gafiću.

Dječija skupština ima 25 zastupnika i u njoj djeluju četiri kluba: klub djece sa poteškoćama u razvoju, klub djece tipičnog razvoja, klub djece bez roditeljskog staranja i socijalno ugrožena i klub djece iz internata.

Učenici naše škole su dali svoj doprinos i aktivno učestvovali u radu ove Skupštine.