SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

XXIII SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA održana dana 23.01.2020. godine
Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa XXI i XXII sjednice Školskog odbora
2. Izvještaj o učenju i vladanju učenika na kraju I polugodišta školske 2019/2020. godine
3. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada za I polugodište u školskoj 2019/2020. godini
4. Izvještaj o posjeti inspekcije rada
5. Razno

XXII SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA održana dana 06.01.2020. godine
Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za zamjenu člana komisije za izbor radnika

XXI SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA održana dana 17.12.2019. godine
Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
2. Prijedlog za donošenje Odluke za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta na osnovu dobijene Saglasnosti od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
3. Razno

XX SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA održana dana 04.12.2019. godine
Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
2. Prijedlog za usvajanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
3. Prijedlog za imenovanje inventurne komisije za 2019. godinu
4. Razno

XIX SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA održana dana 29.10.2019. godine
Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
2. Prijedlog Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova
3. Razmatranje prigovora roditelja usluga Topalović Amara
4. Razno

XVIII SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA održana dana 07.10.2019. godine
Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
2. Informacije o pristiglom prekršajnom nalogu
3. Razno

XVII SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA održana dana 23.09.2019. godine
Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
2. Izvještaj o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju školske 2018/2019. godine
3. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada za šk. 2018/2019. godinu
4. Prijedlog za usvajanje Godišnjeg programa rada za šk. 2019/2020. godinu
5. Prigovor Babić Aide
6. Izvještaj o radu konkursne komisije
7. Prijedlog odluke oorganizovanju produženog boravka za šk. 2019/2020. godinu
8. Prijedlog za utvrđivanje cjenovnika za izdavanje fiskulturne sale
9. Zahtjev za odobravanje neplaćenog odsustva za Hasanović Jasminu
10. Zahtjev Bezdrob Sanjina za mirovanje radnog mjesta
11. Izvještaj sa ekskurzije
12. Razno

XVI SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA održana dana 02.08.2019. godine
Dnevni red sjednice:
1. Prijedlog za usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
2. Prijedlog za raspisivanje konkursa na osnovu Saglasnosti iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
3. Zahtjev za neplaćeno odsustvo Bećirević Hadise
4. Razno