TRENING TRENERA U NASTAVI – RAZVOJ PODRŠKE ZA INKLUZIVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i direktorica Udruženja porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu" Ines Kavalec uručili su certifikate za učešće u stručnom usavršavanju asistenata u nastavi studentima završnih godina nekoliko fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ministarstvo u saradnji sa ovim udruženjem već dvije godine provodi program podrške inkluzivnom obrazovanju, u okviru kojeg se vrši raspoređivanje asistenata u nastavu u osnovnim i srednjim školama.

"Studenti završnih godina fakulteta, koji su usko vezani za rad sa djecom s poteškoćama u razvoju, moraju zadovoljiti određene kriterije za polaganje stručnog ispita a jedan od njih podrazumijeva i praksu u Servisnom centru Udruženja "Dajte nam šansu" u trajanju od 80 sati. Studenti tu stiču elementarno iskustvo u radu s osobama s poteškoćama, nakon čega se kao volonteri-asistenti u nastavi raspoređuju u škole, odnosno odjeljenja u kojima ima djece s poteškoćama u razvoju. U trajanju pripravničkog staža od pola godine oni prate nastavu u odjeljenju u kojem su raspoređeni. Nakon toga dobijaju potvrdu da su obavili praksu kao asistenti u nastavi, čime su zapravo stekli uvjete za polaganje stručnog ispita", objasnio je ministar Kazazović.