U odjeljenju 5-4 realiziran projekat „Za ljepši grad posadi svoj hlad“.

U mjesecu oktobru u odjeljenju 5-4 realiziran projekat „Za ljepši grad posadi svoj hlad“.