Učenici 9-2 su danas imali lektiru “Romeo i Julila”

Učenici 9-2 su danas imali lektiru “Romeo i Julila” Vilijama Šekspira koju su obradili na fantastičan način pomoću plakata. Također su napravili i Love book koji je u 3D formatu.