Uprava škole
DIREKTOR

Direktor: Sanjin Bezdrob
Pomoćnik: Ševal Dudević
Pedagog: Ines Vlahovljak
Sekretar: Jasmina Rahić

ŠKOLSKI ODBOR

ŠKOLSKI ODBOR

Predsjednik (Ministarstvo): Ifet Mahmutović
Član (Općina): Nermin Kahrović
Član (Uposlenik): Sanja Kolenda
Član (Roditelj): Dženita Mehmedić