USPJEŠNO REALIZIRAN PROJEKAT JAČANJA TUŽILAČKIH KAPACITETA U SISTEMU KRIVIČNOG PRAVOSUĐA U BiH

Naša škola se priključila Projektu jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u BiH.

Prezentacija je održana u ponedjeljak, 11.decembra, u holu škole i to za učenike šestog razreda.

Učenici su kroz prezentaciju, ali i praktičnu demonstraciju dobili osnovne informacije o radu policije, upoznali se sa vrstama i načinom rada policijskih pasa i vidjeli kako pas sa svojim vodičem pronalazi skriveni predmet u njihovim ruksacima!

Naši učenici su pokazali interesovanje postavljajući brojna pitanja, a i policajci su bili zadovoljni njihovim pokazanim znanjem o radu policije.

Želimo da se zahvalimo našim dugogodišnjim saradnicima – Policajcima u zajednici – u ovom slučaju gđi Elmedini Čustovoć, gđi Marini Gojković Pašić, gospodinu Nebojši Mariću i jedinici za specijalnu podršku MUP-a KS na izvanrednoj organizaciji i prezentaciji projekta u našoj školi.