VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE I UČENIKE !

Poštovani roditelji i dragi učenici,
kao i prethodnih godina škola je i za predstojeću školsku 2019/2020.godinu organizovala osiguranje učenika. Škola jeprikupila više ponuda od osiguravajućih kuća, iste proslijedila Vijeću roditelja na odlučivanje.
Vijeće roditelja odabralo je istu osiguravajuću kuću (Sarajevo osiguranje) sa kojom će škola potpisati polisu osiguranja za školsku 2019/2020.godinu.
Napominjemo da je osiguranje učenika na dobrovoljnoj osnovi, učenici plaćaju 5 KM, polisa osiguranja vrijedi za jednu školsku godinu, počevši od 01.9.2019. do 31.8.2020.godine.
Učitelji i razrednici su obavezni sve podatke o broju osiguranih učenika i spiskove po razredima i odjeljenjima, u sekretarijat škole dostaviti najkasnije do 11.9.2019.godine. Nakon navedenog datuma, učenici više neće moći da se osiguraju na ovaj način. Više informacija roditelji i učenici će dobiti od svojih učitelja i razrednika.

Našim dragim učenicima želimo sretan polazak u školu, dobro zdravlje i puno usjeha u učenju !

DIREKTOR
Ševal Dudević