ZUMIRAJ PRAVA U ŠKOLI

Udruženje građana Pravo Ljudski je i ove godine tokom 12. Pravo Ljudski Film Festivala organizovalo dvodnevnu konferenciju Zumiraj prava u školi: Interaktivna edukacija putem audiovizualnih sadržaja, u okviru obrazovnog programa Zumiraj prava u školi a , uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Nacionalne fondacije za demokratiju iz Washingtona.
Tema ovogodišnje konferencije je bila obrazovanje socijalno osjetljivih kategorija djece: izazovi i mogućnosti.

Bilo je riječi o upotrebi audiovizuelnih sadržaja i materijala u nastavi, ali i o samim izazovima i mogućnostima kada je u pitanju obrazovanje socijalno marginalizirane djece.

Filmovi Berlinska buntovnička srednja škola (dokumentarni, dugometražni) i Anna (dokumentarni, kratkometražni) otvorili su brojne mogućnosti za razgovor o tome kako škola može biti partnerom u odgoju i obrazovanju, ali i boljem životu socijalno ugrožene djece.

Od 2012. godine, program Zumiraj prava u školi u srednje i osnovne škole širom BIH donosi

jedinstven pristup obrade i dopunjavanja nastavnih jedinica na temu ljudskih prava, demokratije i društvenih pitanja kroz audiovizuelne materijale, mahom kroz nezavisni dokumentarni film.

Metodologija ovog programa razvijena je nakon višegodišnjeg intenzivnog rada s nastavnicima i nastavnicama te je trenutno aktivno koristi njih preko 200 iz cijele BiH.

Predstavnici naše škole dali su i ove godine aktivan doprinos u radu konferencije.