O NAMA

O ŠKOLI

Saznajte osnovne informacije o osnovnoj školi "Osman Nuri Hadžić".

Škola se nalazi u Sarajevu, općina Novi Grad, naselje Dobrinja. Obuhvata MZ Dobrinja „B“ i Dobrinja „C“.

U odgojno-obrazovnom procesu nastojimo napraviti zaokret od tradicionalnog prenošenja znanja i spoznaja prema razvoju specifičnih znanja, vještina i kompetencija kod učenika, koje će im omogućiti život i rad u modernom društvu koje podrazumijeva cjeloživotno učenje. Naša misija usklađena je sa propisima, pravilima i zakonima Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

 
Pridonijeti razvoju društva neprekidnim odgajanjem i obrazovanjem učenika savremenim metodama, sredstvima i oblicima rada u skladu sa pedagoškim standardima.

Naša škola otvorena je 1985/86. školske godine odlukom Skupštine Ilidža i Novi Grad i obuhvatala je područja navedenih mjesnih zajednica i MZ Kotorac, Opcina Ilidža. Dobila je ime Osnovna škola „Dušan Pajić Dašić“ na osnovu ugašene osnovne škole u Kotorcu.
Škola se nalazi u naselju Dobrinja. Obuhvata MZ Dobrinja „B“ i Dobrinja „C“. Otvorena je 1985/86. školske godine odlukom Skupštine Ilidža i Novi Grad i obuhvatala je područja navedenih mjesnih zajednica i MZ Kotorac, Opcina Ilidža. Dobila je ime Osnovna škola „Dušan Pajić Dašić“ na osnovu ugašene osnovne škole u Kotorcu. Od 01.1.1994. odlukom IO Općine Novi Grad škola je dobila novo ime: Osnovna škola „Osman Nuri Hadžić“. Školska zgrada se nalazila na liniji odbrane Dobrinje tako da je bila devastirana u potpunosti.

Osman Nuri Hadžić rođen u Mostaru 28.06. 1869. Umro 23.12. 1937. Spada u bošnjačke intelektualce koji su koncem 19 i početkom 20 vijeka počeli djelovati medu bosanskim muslimanima.

Zajedno sa Safvet-begom Bašagićem i Edhemom Mulabdićem pokreće list Behar 1. maja 1900. godine, čija je kulturna uloga u životu Bošnjaka bila neosporno značajna.
Službovao je u Okružnom sudu u Sarajevu, a poslije toga stalno boravi u Sarajevu sve do prvog svijetskog rata i tu istovremeno radi u Zemaljskoj vladi i Šerijatskoj sudačkoj školi, kao profesor i jedno vrijeme kao upravnik škole. Za vrijeme rata je kotarski predstojnik u Dubnici a zatim u Banjoj Luci . Poslije rata bio je niz godina viši upravni činovnik, da kao član Državnog savjeta u Kraljevini ”SHS” umire u šezdesetosmoj godini života u Beogradu .
Zanimljivo je naglasiti da je njegova kćerka Bahrija Nuri Hadžić, prva svjetski poznata operska Bošnjakinja pjevačica koja je tridesetih godina nosila eksperimentalni operski repertoar u Evropi. Izmedu ostalog bila je prva Lulu u praizvedbi opere Albana Berga u Cirihu 1937. godine, a Rihard Straus je izjavio da je bila najbolja i najljepša Saloma. Njeno ime može se naći u svim historijama opere.
Djela:
“Islam i kultura”, Zagreb 1894.
“Muslimansko pitanje u Bosni i Hercegovini”, Zagreb 1902.
“Muhamed a.s. i Kuran”, Beograd 1931.
“Borba muslimana za vjersko-prosvjetnu autonomiju”,
“Pripovjesti iz Bosne i Pripovjesti”,
“Na pragu novog doba”,
“Bez nade”

Mekteb, ruždiju i medresu Hadžić je završio u svom rodnom Mostaru, a šerijatsku sudačku školu u Sarajevu, nakon čega se upisao na pravo u Beču a diplomirao je u Zagrebu. Počeo je pisati vrlo rano, i to u zajednici sa svojim dobrim prijateljem Ivanom Miličevićem objavljujući veliki broj pripovjedaka po raznim književnim časopisima (njihovi radovi su objavljivani pod pseudonimom Aziz Osman). Hadžić se je mnogo bavio i kulturnom historijom, vjersko-prosvjetnim pitanjima i polemikom. Kao izvrstan poznavalac mnogih pitanja postigao je na tom polju zapažen uspjeh. Naročito mu je značajno djelo Muhamed a.s. i Kur’an – kulturna istorija Islama .

Scroll to Top