PLAN INTEGRITETA

Na osnovu odredbe Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 35/22 i 44/22-ispravka) i Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj:02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine, uspostavljen je i kreiran Plan integriteta O.Š. Osman Nuri Hadžić. U nastavku preuzmite dokument.

PRAVILNICI I ZAKONI

ZAKONI  PRAVILNICI
I STATUTI
 
Br.Naziv zakona, br.Br.Naziv pravilnika, statuta i sl. 
1ZAKON O RADU (“Službene novine F BiH” broj 26/16, 89/18 i  44/22)1PEDAGOŠKI STANDARDI I OPĆI NORMATIVI ZA OSNOVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE I NORMATIVE RADNOG PROSTORA, OPREME, NASTAVNIH SREDSTAVA I UČILA PO PREDMETIMA ZA OSNOVNU ŠKOLU (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/18, 9/22 i 20/22)  
 
PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ (»Službene novine Kantona Sarajevo« broj: 46/16, 12/21 i 20/22)
2ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) i2KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/22 i 40/22) 
 
ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U KANTONU SARAJEVO (»Službene novine Kantona Sarajevo«) broj: 26/08, 21/09,33/21 i 31/22
3ZAKON O PREVENCIJI I SUZBIJANJU KORUPCIJE U KANTONU SARAJEVO (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/22)3PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 15/22)
4ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA (»Službeni glasnik BiH« 39/14 i 59/22)4PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/22 i 22/22)
 5PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 32/19).
6PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/2018)
7PRAVILNIK O IZBORU, IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU DIREKTORA OSNOVNIH ŠKOLA (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/18, 32/18, 30/19)
8PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 46/18 i 3/20) 
9PROPISANI OBRASCI O VOĐENJU DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE A U SKLADU SA PRAVILNIKOM O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 46/18 i 3/20)
   10PRAVILNIK O IZBORU, IMENOVANJU I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/17)
   11PRAVILNIK O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STICANJU STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM , SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 19/04)
  12PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU RADNIKA ZA ČIJIM JE RADOM POTPUNO ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO (»Službene novine Kantona Sarajevo« broj: 9/22)

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Tel.: +387(0)33 562-128
mo@mo.ks.gov.ba

Ministrica Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
NAIDA HOTA-MUMINOVIĆ

KONTAKTI – POSJETI STRANICU MOOKS

Scroll to Top