KORIGOVANA BODOVNA RANG LISTA NASTAVNIK MATEMATIKE PO KONKURSU OD 08.06.2023.

KORIGOVANA RANG LISTA

Objavljujemo KORIGOVANU rang listu kandidata za upražnjeno radno mjesto NASTAVNIK MATEMATIKE po Javnom konkursu od 08.06.2023. Klikom na OTVORI ispod raspisane radne pozicije otvarate korigovanu bodovnu-rang listu.

NASTAVNIK MATEMATIKE

20 časova sedmično

Scroll to Top